Program

Tentativt program, endringer vil forekomme. Tidspunkter kommer etter påmeldingsfristen er utløpt.

Fredag 17. mai

Kveld:
Opprigging
Felles grilling
Uoffisielt matchshow

Lørdag 18. mai

Dag:
Utstilling, Norsk American Akita Klubb
Barn og hund

Kveld:
Felles grilling
Loddsalg

Søndag19. mai

Dag:
Utstilling, Norsk Akita Klubb
Barn og hund

Utstilling, Japansk Urhundklubb i Norge

BIS Supreme

Nedrigging


Her kan du se oversikt over hvilke dommere som dømmer når.